Kallare Tider

Golvvärmen

Golvvärmen är ingjuten in i en betongplatta som lagrar mycket värme. Resultatet blir att det uppstår en tidsfördröjning innan en ökning eller minskning av värmetillförseln påverkar rumstemperaturen. Det blir ett trögt system som kan ge sämre komfort vid snabbt växlande temperaturer utomhus. När utomhustemperaturen hastigt sjunker har golvvärmen svårt att snabbt klara av kallraset från fönstren och från tilluften, eller resultera i övertemperaturer vid exempelvis hög solinstrålning. Problemet är vanligast under vår och höst.

En av de största fördelarna med golvvärme är att den sprider och fördelar värmen på ett bra sätt i rummet eftersom hela golvet är varmt. Många uppskattar också att golvvärme är ”osynligt”, att man inte behöver ha några skrymmande radiatorer i rummen. Dessutom är det är det varmt och skönt för fötterna, vilket gör att man ofta kan sänka temperaturen något med bibehållen komfort.

Radiatorer
När det blir kyligare ute kan elementen kännas ljumma.
Det finns en förklaring. Din hand har en temperatur på ungefär 37 grader. Om elementen inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme ifrån det, men det gör det.
När det blir kyligare ute kan elementen kännas ljumma. Det finns en förklaring. Din hand har en temperatur på ungefär 37 grader. Om elementen inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme från det, Men det gör det. Elementen justeras automatiskt efter utomhustemperaturen och anpassar värmen för att hålla temperaturen i lägenheten runt 20 grader. Om det inte är särskilt kallt ute så är elementen bara ljumna.