Uthyrningspolicy/villkor – Förråd

  • Inga brandfarliga vätskor får förvaras i förrådet.
  • Batterier ska vara frånkopplade från förvarat fordon.
  • Hyresgäst ska vara fyllda 18 år, ej ha några betalningsanmärkningar samt tillse att det finns gällande försäkring för förvarat gods.
  • Vid misstänkt förvaring av stöld, smuggelgods eller vid annan olaglig verksamhet har hyresvärden rätt att med omedelbar verkan säga upp kontraktet samt polisanmäla.
  • Dörrkoder får inte lämnas ut till obehöriga.
  • Hyresavisering sker månadsvis. Betalning ska vara Mabentho Handelslokaler tillhanda senast den 1:a i hyresmånaden.
  • Lokalerna ska hållas i städat och vårdat skick.
  • Vid uppsägning ska förrådet sägas upp senast den 15:de innevarande månad. I annat fall förlängs kontraktet med ytterligare en månad