Uthyrningspolicy – Kommersiella lokaler & kontor

Denna policy avser uthyrning av de verksamhetslokaler samt kontor som ägs eller förvaltas av Mabentho Handelslokaler AB.

Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv, affärsmässighet samt särskilda avtal och överenskommelser.

Lokaluthyrningen ska göra en helhetsbedömning av de lokalsökandes verksamhet och verksamhetens behov av lokal utifrån grundkraven nedan. De lokalsökande erbjuds att hyra lokal om rätt förutsättningar för verksamheten finns att erbjuda. Kommersiell lokaluthyrning ska vara situationsanpassad för vart tillfälle rådande behov utifrån respektive bolags långsiktiga affärsplaner. Uthyrningen av lokaler ska präglas av professionalitet och service.

Grundkrav

Affärsmässighet

  • Lokalerna hyra ut på affärsmässiga grunder.
  • Uthyrningsstrategin och den nuvarande utbudsmixen avgör vilken typ av verksamhet som erbjuds aktuell lokal.

Ekonomiskt och socialt hållbart

  • Företagaren/företaget får inte ha betalningsanmärkningar.
  • Företagaren/företaget ska kunna lämna referenser från bank.

Samhällsansvar

  • Företagaren/företaget ska vara en registrerad firma för att få möjlighet att hyra lokal.
  • Företagaren/företaget får inte ha skatteskulder.
  • Företagaren/företaget ska ha en långsiktig hållbar affärsidé och en verksamhetsbeskrivning, vilket ger ett minimalt utrymme för oönskade företeelser.
  • Annan referenstagning kan ingå som en viktig del av Mabenthos rutiner inför en uthyrning.
  • Bolagen avstår från att hyra ut till verksamheter som skapar otrygghet för andra.

Uthyrningspolicyn ska säkerhetsställa att rätt hyresgäst får rätt lokal.